obrechye.ru

Современа миграциона политика на Русија

Ако зборуваме за тоа како се формира миграционата политика на Русија, неопходно е да се земат предвид неколку важни околности кои се директно поврзани со процесот на движење на големи маси на луѓе. Меѓу нив има бегалци, внатрешно раселени лица и трудови мигранти. Многу луѓе тврдат како да го контролираат протокот на овие текови. Почнувајќи со главните политичари и завршувајќи со жителите кои го гледаат животот надвор од прозорецот на нивниот стан, секој се обидува да најде рецепт или принцип за создавање на ефективен механизам за управување. Итноста на овој проблем е очигледна за скоро сите способен граѓанин.

Политика за миграција на РусијаГолемите политичари, како што треба, се загрижени за судбината на земјата како целина. Нашата земја има граници со осумнаесет држави. Само со цел да се заштитат границите низ целата нивна должина, потребна е голема и организирана сила. И работна сила веќе не е доволно за да се обезбеди одржлив економски раст. Миграционата политика на Русија во сегашната форма, исто така, иритира одреден дел од обичните граѓани. Особено оние кои немаат постојана работа и, како резултат на тоа, пристоен степен на приход. Тие веруваат дека посетителите од странство земаат работни места од нив. Во овој контекст, треба да се забележи дека и миграцијата од Русија се одвива.

Миграција во РусијаАко квалитетот на мигрантите од земјите од поранешниот Советски Сојуз остава многу да се посака, тогаш квалификуваните специјалисти бараат да ја напуштат Русија за цивилизирани земји. Тие, дури и според европските стандарди, имаат добро образование и образование професионални вештини. Во мнозинството добро зборуваат странски јазици. Еден значаен дел од нив успешно се адаптира во нови услови и наоѓа пристојни работни места за себе. Кога оваа миграција политиката на Русија на никаков начин не реагира на вакви процеси. Се разбира, жали и жалби за "одлив на мозоци" звучат многу често, но ништо не се менува во практичната рамнина.

Миграција од РусијаДодека експертите и аналитичарите предвидуваат негативни процеси внатре во земјата, ќе се зголемат. Следните 15 години можат да станат критични за понатамошниот развој на земјата. Бројот на лицата на возраст за пензионирање постојано ќе се зголемува. Способниот дел од населението старее, и да го замени, новородените едноставно не се доволни. Ниската стапка на наталитет и краткиот животен век имаат негативно влијание врз целокупната ситуација во земјата. Дури и миграцијата во Русија на голем број луѓе од соседните земји наскоро нема да може да помогне во справувањето со недостигот на работници. Сите овие факти укажуваат на тоа дека механизмот за влез и излез од земјата треба да се промени.

Политика за миграција на РусијаСпоред статистичките податоци, повеќе од четири милиони Руси живеат на територијата на државите од Централна Азија. Сите се поранешни државјани на Советскиот Сојуз, кои под одредени услови можат да се преселат на територијата на Руската Федерација. Анкетите, кои се спроведуваат со завидна регуларност, убедливо го докажуваат тоа. Останува да се исполни само еден услов - неопходно е руската политика за миграција да стане пофлексибилна и хумана. И да се одложи оваа конверзија не е достоен за тоа.

Сподели на социјални мрежи:

Слични
Регионална политикаРегионална политика
Нови правила за престој на Украинците во Русија: листа, опис и карактеристикиНови правила за престој на Украинците во Русија: листа, опис и карактеристики
Кадровската политика е основа за успехот на едно претпријатиеКадровската политика е основа за успехот на едно претпријатие
Монетарната политика на ЦБР: карактеристики, цели, принципи на создавањеМонетарната политика на ЦБР: карактеристики, цели, принципи на создавање
Мигрант е лице кое го менува местото на живеење. Нови правила за мигрантиМигрант е лице кое го менува местото на живеење. Нови правила за мигранти
Бегалци во Европа. Како да добиете статус на бегалец?Бегалци во Европа. Како да добиете статус на бегалец?
Национална политикаНационална политика
Економската политика на државатаЕкономската политика на државата
Макроекономска политика: видови, цели и целиМакроекономска политика: видови, цели и цели
Како да добиете политика на МЗЗ, кои документи се потребни за оваКако да добиете политика на МЗЗ, кои документи се потребни за ова
» » Современа миграциона политика на Русија