obrechye.ru

Како да започне приватизација на стан - инструкции, особини и препораки од своја страна

Многу луѓе живеат во станови кои припаѓаат на општинските власти. За таа цел, со општината е изготвен договор за социјално осигурување. Во исто време, секое лице има можност да го искористи своето право на слободна приватизација еднаш во животот. Се состои во фактот дека домувањето се пренесува во приватна сопственост. Затоа, секое лице треба да знае како се реализира приватизацијата на станот, од каде да почне оваа постапка, кои документи треба да се подготват и какви нијанси може да се сретнат.

Концептот на приватизација

Секој кој живее во општинско домување мора да го разбере овој процес. Често се бара приватизација на станови. Како да направите се што е во согласност со законот? За ова мора да ги земеме предвид одредбите на Федералниот закон бр.1541-1, во кои се опишуваат основните правила на постапката.

Процесот може да се изврши само во однос на имотот на состојбата на општинскиот или државниот станбен фонд. Таа мора да дејствува како предмет опишан во договорот за социјално осигурување. Секој работодавач може да го искористи овој процес, но важно е да се разбере што е приватизацијата на станот, каде да се започне процесот и кои правила се земени во предвид. Основните услови се како што следува:

 • граѓаните кои живеат во итни станови не можат да го искористат ова право, бидејќи нивната куќа е предмет на уривање, па ќе добијат нови станови, за што ќе мора повторно да го воспостават општествениот договор со општинските власти;
 • Секој може да ја користи приватизацијата бесплатно само еднаш во својот животен век;
 • Просториите треба да бидат во општински или државен фонд, но тоа не треба да биде застапувано од деловен простор.

Сите овие барања мора да се почитуваат за постапката.

приватизацијата на домувањето како што е направено со закон

Кој може да учествува?

Треба да знаете за кого е можно приватизацијата на домувањето. Сите суптилности и нијанси се содржани во Федералниот закон бр. 1541-1. Се наведува дека секој човек може да го искористи правото на овој процес само еднаш во својот живот.

Правото е резервирано за малолетници кои можеби се сопственици на други простории. Тие можат да ја завршат постапката само откако ќе станат 18 години.

Особеностите при приватизацијата на стан се состои во фактот дека е потребен потпишан социјален договор.

Законодавна регулатива

Главните одредби за процесот се содржани во Федералниот закон бр. 1541-1, како и многу исцрпни информации може да се добијат од бројните членови на МЗ.

Редовно, во законодавството се воведуваат промени и иновации, кои дури и се однесуваат на процесот на приватизација. Ние мора постојано да ги следиме овие факти, што ќе овозможи компетентно да се произведе постапка.

Дали треба да приватизирам стан?

Првично, неопходно е да се утврди дали е препорачливо да се користи овој метод за регистрација на домување во приватна сопственост. Многу луѓе се сигурни дека ако станот не им припаѓа врз основа на имотните права, тогаш тие можат да бидат протерани поради различни причини од домувањето.

Станот, кој им се дава на граѓаните врз основа на социјалниот договор, му припаѓа на општината и, под одредени услови, навистина може да се пренесе на други граѓани. Но, во исто време, секој работодавач може да аплицира за пренесување на овој предмет на неговиот приватен имот.

Само во присуство на sv-va за имотот може лицето да располага со слободно дадени имот. За да го направат тоа, тие можат да направат различни трансакции, чија главна цел е промена на сопственоста. Ако станот му припаѓа на општината, тогаш таквите трансакции не можат да бидат извршени на кој било начин од страна на станарите. Ако сите граѓани се испуштаат од недвижниот имот, тогаш повторно ќе помине во општината, па затоа може да се пренесат и на други лица.

Приватизацијата е доброволна одлука на секој граѓанин, па ако сакате да се ослободи од овој објект, пожелно е да се спроведе овој процес.

како правилно да се приватизира домувањето

Дали може да бидат протерани од општинско домување?

Во одредени ситуации, на општинските власти им е дозволено да истераат работодавци. Овие случаи вклучуваат:

 • присуството на значителни долгови за плаќање на комуналните услуги;
 • кога колективната изјава беше изготвена од соседите во агенциите за спроведување на законот, наведувајќи дека работодавците се однесуваат несоодветно;
 • ако закупецот умира, тогаш имотот не помине на неговите роднини, па ако нема повеќе лица регистрирани во овој стан, тогаш таа се враќа во општинскиот фонд.

Предностите на живеење во општинско домување е тоа што не треба да плаќаат данок на недвижен имот. Исто така, животот се смета за побезбеден, а поправките ги вршат општинските власти. Покрај тоа, ако куќата е призната како итна, тогаш станарите добиваат пропорционално домување во новата куќа.

Кога може да се спроведе процесот?

Секој треба да проучува многу од нијансите што се појавуваат кога станот е приватизиран. Фазите, документите и другите карактеристики треба да се изучуваат во законодавството или во администрацијата на одреден регион.

Федералниот закон бр. 1541-1 ги наведува не само правилата за спроведување на процесот, туку и периодот пред кој државата има можност бесплатно да ги пренесе предметите на приватната сопственост.

Неколку датуми се одложуваат неколку пати, бидејќи многу луѓе живеат во станови кои се во трошни куќи, но не го остваруваат своето право, бидејќи не им е дозволено да го следат процесот во однос на таквите објекти. Исто така во општината на различни региони едноставно не постои потребен број на станови за да се населат сите граѓани. Според тоа, според статистичките податоци, околу 30% од граѓаните не го искористиле нивното право.

Денес, законот наведува дека слободната приватизација ќе заврши на 1 март 2018 година, па граѓаните треба да брзаат. До тогаш, ние треба да се разбере она што е приватизацијата на општински станови, да ја започне постапката, како и што да се подготви документи.

Како знаеш дали куќата е приватизирана?

Често постои потреба да се знае дали некој стан е приватизиран. На пример, оваа информација е потребна по смртта на лице кое живее во недвижен имот или при изборот на правото на домување за купување.

Изнаоѓањето на потребните информации е доволно едноставно, за што се извршуваат различни активности:

 • ако сакате да купите имот, препорачливо е да го прашате продавачот за извод од EGRN, кој содржи основни информации за овој објект, кој го вклучува видот на имотот;
 • ако некое лице е наследник на починатиот државјанин, тогаш тој мора да се однесуваат на Одделот на рускиот регистар самостојно да добие извод од USRRE, врз основа на кои може да се утврди дали тој може да се организира на објектот во сопственост или тоа ќе оди на органите на општината;
 • ако неопходните информации не се достапни во Rosreestr, ќе треба да контактирате со ОТИ за да ги разјасните податоците;
 • исто така информации може да се најдат на сметки наменети за плаќање комунални услуги.

Често, наследниците се соочуваат со фактот дека станот не е приватизиран, а исто така, освен за починатиот, во него не е регистриран никој. Во овој случај, домувањето се враќа на општинските власти, така што ќе биде невозможно да се смета на тоа како наследство.

Ако работодавецот пред смртта издаде документи за приватизација, но умрел пред крајот на овој процес, тогаш неговите наследници можат да тужат пред судот за да го оспорат одбивањето на администрацијата да обезбеди сместување.

приватизација чекор по чекор

Како можам да приватизирам објект?

Важно е да се одреди не само што е приватизацијата на стан, каде да се започне процесот, кои документи се потребни и кои процеси се спроведуваат за ова, туку и одлучува како ќе се спроведува постапката. За ова можете да ги изберете опциите:

 1. Единствена приватизација. Се состои во фактот дека куќата има еден сопственик, а други лица можат да живеат во недвижен имот само врз основа на дозвола за престој. Во овој случај, секое лице кое живее во објектот мора да изготви писмено одбивање да учествува во приватизацијата. Малолетните лица кои се регистрирани во станот се сметаат за автоматски учесници во процесот. Согласноста за пренос на станот на еден сопственик за нив е направена од официјални старатели.
 2. Заедничка сопственост. Обично овој метод го користат граѓаните кои се официјални сопружници. Во иднина, тие ќе можат да располагаат со објектот само заедно.
 3. Колективен. Се користи ако во станот живеат неколку граѓани, од кои секој сака да има дел од домувањето. Во овој случај, секој дел од недвижниот имот е наменет.

Без оглед на изборот на одредена варијанта на процесот, потребно е да се подготват истите документи за приватизација на станот, чија листа може да се побара од регионалната администрација.

Деловник за работа

Секој закупец на општински станбен имот мора да разбере како правилно да се приватизира домувањето. За ова се земаат предвид некои карактеристики:

 • бесплатно, постапката може да се изврши само еднаш во животот од страна на секое лице;
 • приватизацијата се одвива во врска со државна или општинска сопственост;
 • не влијае на цената на станот.

Постојат одредени предмети кои не можат да се пренесат во приватна сопственост. Тие вклучуваат:

 • соба во хотел, ако се наоѓа на територијата определена како резерва или парк;
 • апартмани кои му припаѓаат на музејскиот фонд;
 • канцеларија станови;
 • објекти лоцирани во куќата за итни случаи.

Доколку разберете што е приватизацијата на станот, каде да започнете, добрите и лошите страни на постапката, а потоа без никакви компликации, конкретен предмет ќе биде префрлен во приватната сопственост на работодавачите. Можете да ги дознаете сите нијанси директно во администрацијата на регионот.

Како се изведува процесот?

Приватизацијата чекор-по-чекор е доста едноставна. За да го направите ова, мора однапред да ги подготвите потребните документи и да извршите други подготвителни активности. Како да започне приватизација на стан? Упатството чекор-по-чекор ги зема предвид последователните фази:

 • првично се собираат неопходните документи за расположливиот недвижен имот;
 • изјава се составува и се доставува до локалната администрација, а за оваа цел е избран Одделот за домување;
 • во рок од два месеца специјалисти од државните органи се ангажираат во верификацијата на автентичноста на документацијата, како и точноста на нејзината обработка;
 • ако нема проблеми со документите, се склучува договор и потпишан меѓу двете страни, врз основа на кој се пренесува станови во сопственост на граѓанинот;
 • овој договор со други документи е донесен до Rosreestr или MFC за регистрација, и за ова ќе мора да платите такса од 2000 рубли;
 • во пријавата мора да се наведе кој ќе биде сопственик на објектот, а ако има повеќе сопственици, се пропишува колкав процент се пренесува на секој граѓанин;
 • врз основа на овие документи ќе се регистрира сопственост на објектот.

Постапката се смета за сосема специфична. Можете самостојно да разберете што е приватизацијата на станот, каде да го започнете процесот, кои документи ќе бидат потребни и други чекори. Но, во исто време можете дополнително да ги користите услугите на realtor или искусен адвокат за да заштедите време за подготовка на документација и изведување на различни фази. Но, во исто време, трошењето на постапката се зголемува.

По добивањето на sv-va за имотот, граѓаните можат да го откријат предметот според нивното дискреционо право. По смртта на сопствениците, можно е нивните наследници да добијат стан со наследство.

приватизација на домување сите суптилностите и нијанси

Како започнува процесот?

Пред да започнете со постапката, треба да одлучите како да го приватизирате станот, од каде да започнете, листата на документи мора да се преземе во администрацијата, и многу други прашања се решат.

Се избира која форма на имот ќе биде регистрирана, и сите жители можат да го решат ова прашање на мирен начин со изработка на соодветни изјави. За децата документите ги подготвуваат нивните официјални претставници, кои можат да бидат родители или старатели.

Документацијата може да се пренесе на различни институции, па можете да контактирате не само со администрацијата во регионот. Често, станот е приватизиран во МФЦ. Каде да започнеме под овие услови? Прво мораме да ги подготвиме потребните документи.

Подготовка на документација

Ако се планира приватизација на домувањето, кои документи се потребни за ова? Целосната листа може да се најде на веб страната на администрацијата или во лична посета на Секторот за домување. Нормално ќе ви треба хартија:

 • пасоши на сите возрасни граѓани;
 • sv-va за раѓањето на децата кои живеат во општински стан;
 • ако се вклучени во процесот на брачниот другар, тогаш подготвуваат потврда за брак за брак;
 • тоа често ги зема дури и Св-за смртта на главните станари или други граѓани кои биле регистрирани пред смртта во недвижен имот;
 • потврда од домашната книга, која содржи информации за тоа кој е навистина регистриран во објектот, со кој се гарантира дека лицата кои немаат право да побараат удел во станот нема да бараат тоа;
 • потврда од архивата во Образец бр. 2, која потврдува дека сите лица кои го тврдат процесот не го искористиле своето право на приватизација порано и може да се добијат на ОТИ;
 • дозвола за приватизација, која мора да се добие во ПЛР;
 • сертификат од ОТИ, кој содржи план и експликација;
 • извадок од EGRN за недвижен имот, кој ја покажува големината на станот, бројот на простории во него, планирањето и другите релевантни информации;
 • сертификат од EGRN, кој мора да се добие за секое лице кое учествува во приватизацијата и укажува кои предмети се во сопственост на граѓаните;
 • ако постапката е само за едно лице за сите станари, тогаш тој мора да има заверен полномошно, што му овозможува да ги застапува интересите на другите станари на еден стан;
 • технички пасош за домување;
 • лична сметка отворена за одредена недвижност, која можете да ја преземете во канцеларијата за пасош;
 • потврда за плаќање на државната должност.

Ако еден од станарите претходно бил државјанин на друга земја, тогаш мора да земе потврда во визниот оддел, со што се потврдува дека тој добил руско државјанство.

приватизација на домувањето кои документи се потребни за ова

Колку документи се во сила?

Важно е да се разберат не само што се потребни документи за приватизација на домувањето, туку и колку долго тие можат да се искористат. На пример, извадок од EGRN важи само за 30 дена, така што во ова време е потребно да ги поднесе сите документи во MFC или директно до специјалниот оддел на администрацијата.

Референца која ја наведува состојбата на сметката отворена за одреден стан важи само за еден месец. Истиот период е поставен за извод од куќната книга.

Затоа е препорачливо веднаш по подготвување на потребниот пакет на документи да се примени на администрацијата за пререгистрација на домување.

Каде можам да добијам технички пасош и екстракт од EGRN?

Треба да се внимава да се разбере како да се приватизира стан. Каде да започнете? За таа цел се собираат потребните документи, вклучувајќи го и техничкиот пасош. Можете да го добиете на ОТИ, и документот се издава само на граѓани кои навистина имаат право да живеат во недвижен имот.

Извадок од EGRN издаден во Rosreestr. За ова е потребно да се подготви апликација, пасош и документи за станот.

Како да се приватизира станови?

Откако ќе се подготви потребната документација, започнува непосредниот процес на пренесување на домувањето во приватна сопственост. Постапката за приватизација на стан се состои од неколку последователни фази:

 • документите се доставуваат до МФЦ за разгледување или директно до Секторот за домување;
 • нивната верификација се спроведува;
 • одлуката е донесена.

Ако децата се вклучени во овој процес, тогаш дозвола од органите за старателство е потребна за нејзино спроведување. Ако децата се уште не се 14 години, тогаш одлуката ја донесуваат родителите.

Исто така, често е неопходно да се приватизира стан со повторен развој. Каде да започне во овој случај? За да го направите ова, треба да бидете сигурни дека процесот на пренамена на домување се врши законски, па работодавците ги имаат сите потребни документи кои ја потврдуваат легитимноста на промените. Доколку таквите документи не се достапни, тогаш првично ќе биде неопходно да се легализира повторен развој и по поднесување документи за приватизација.

каде да почне приватизацијата на станот чекор по чекор настава

Услови на процесот

Откако сфатиле како да приватизира стан, чекорите што се потребни за да се постигне ова ќе изгледаат едноставно и едноставно. Врз основа на Сојузниот закон "за приватизација", процесот не треба да трае повеќе од 60 дена. 15 дена е наменета за регистрација на граѓани кои сакаат да го пренесат домувањето во приватна сопственост. Понатаму во рок од 45 дена, документите се собираат.

Обично се бара да поминат најмалку 3 или 4 месеци во подготовка на различни трудови, а во некои ситуации процедурата за 9 месеци е дури и одложена. Ова обично се должи на фактот дека луѓето не ги донесуваат потребните документи или постои нелегално ре-планирање, па затоа прво треба да се легализира.

Цена на процесот

Ако ви е јасно што е приватизацијата на стан со повторен развој, каде да започнете со постапката и кои чекори треба да ги следите, не треба да поминувате повеќе од два месеци на неа.

Можно е да се организира сместување во приватна сопственост од страна на државата бесплатно. Но, мора да потрошите пари во процесот на подготовка на одредени документи:

 • приемот на извод од EGRN - 400 рубли;
 • осигурување на одбивање на станарите да се приватизира - 1000 рубли;
 • регистрација на договорот - 5000 рубли;
 • добивање на sv-va за правото на сопственост - 2 илјади рубли.

Нотарските услуги може да се разликуваат малку во вредност во различни региони, така што точната цена може да се пресмета само по завршувањето на процесот. Ако побарате помош од адвокатите, цената на приватизацијата е значително зголемена.

Добрите и лошите страни

Откако разбравме како да приватизираме стан, од каде да почнеме и како правилно да го спроведуваме процесот, лесно е да се пренесе стан кој граѓаните го користат врз основа на социјален договор, во приватна сопственост.

Процесот има многу недвосмислени предности кои треба да бидат земени предвид од сите станари на општинско домување:

 • Не е потребно да плати закупнина што се смета за доволно висока;
 • постои можност по сопствено наоѓање да располага со имотот, така што станот се продава, разменува или дава, доколку е потребно, и се наследува по смртта на сопственикот;
 • сопственикот сам одлучува кој ќе биде регистриран во објектот, но во општинскиот објект може да се регистрираат само роднините;
 • не постои ризик граѓаните да бидат насилно протерани од станот.
како да се приватизира станот чекори

Недостатоците ја вклучуваат потребата да се извршат само капитални и тековни поправки. Постои потреба да се плати данок на недвижен имот. Исто така, постапката за пренос на станови во приватна сопственост се смета за специфична, долга и комплексна.

Така, секој човек може самостојно да разбере како да приватизира стан. Овој процес се смета за тежок и бара подготовка на бројни документи, но на крајот од постапката станот се пренесува на приватна сопственост на граѓаните. Важно е прецизно да ги проучувате сите последователни активности кои овозможуваат спроведување на процесот за кратко време. Ова го зема предвид постоењето на нелегално ре-планирање или други проблеми кои можат да станат пречка за приватизација на домувањето. По овој процес сопствениците ќе можат слободно да располагаат со објектот.

Сподели на социјални мрежи:

Слични
Дали е можно да rasprivatize стан? Редот и нијанси на приватизацијата на становитеДали е можно да rasprivatize стан? Редот и нијанси на приватизацијата на становите
Договорот за изнајмување на просторија за живеење е задолжителен!Договорот за изнајмување на просторија за живеење е задолжителен!
И дали знаете за тоа колку долго време е продолжена приватизацијата на становите?И дали знаете за тоа колку долго време е продолжена приватизацијата на становите?
Кога завршува приватизацијата на станови во Русија? Условите за приватизација на становите се…Кога завршува приватизацијата на станови во Русија? Условите за приватизација на становите се…
Како и каде да аплицираат за приватизација на станот?Како и каде да аплицираат за приватизација на станот?
Приватизација на стан со малолетни лица: документиПриватизација на стан со малолетни лица: документи
Дали е можно да се приватизира стан со јавни комунални долгови?Дали е можно да се приватизира стан со јавни комунални долгови?
Дали е потребно да се приватизира стан: добрите и лошите страни на приватизацијатаДали е потребно да се приватизира стан: добрите и лошите страни на приватизацијата
Канцелариски куќи. Приватизација на услугите домување со законКанцелариски куќи. Приватизација на услугите домување со закон
Кои документи се потребни за приватизација на станот: листаКои документи се потребни за приватизација на станот: листа
» » Како да започне приватизација на стан - инструкции, особини и препораки од своја страна