obrechye.ru

Метод и предмет на уставното право

Уставниот закон е важна гранка на правниот систем на Руската Федерација. Тоа е комбинација на одредени законски норми, чие спроведување е регулирано на државно ниво, вклучително и преку принуда.

Предмет на уставното право е јавните граѓанско-односи. Постојат четири централни насоки. Особено, тие се:

 1. Регулирање и обезбедување идеолошка разновидност, суверенитетот на жителите на земјата, секуларниот, како и социјалниот карактер на државата. Покрај тоа, законските одредби што се разгледуваат предвидуваат зачувување основи на уставниот систем Русија, принципите на поделба на власта, државна превласт на Уставот.
 2. Законите го регулираат односот меѓу луѓето и државата, слободата и правата на граѓанинот и лицето, како и гаранциите за нивно спроведување. Предметот на уставното право, исто така, ја утврдува правната основа за статусот на лицата кои имаат или немаат Руско државјанство, како и странци.
 3. Разгледуваните правни норми се однесуваат на таквите сфери како федералната структура на Руската Федерација, надмоќта на федералните закони, заедничкото управување со федерацијата и сл.
 4. Предметот на уставниот закон претпоставува регулирање на функционирањето на органите на локалната самоуправа, судството и федералната влада на Руската Федерација.

Ајде да сумираме. Разгледаните законски норми се применуваат на сите сорти на општествени односи кои се формираат врз основа на фактот дека припаѓаат на државната власт или од начините и формите на неговото спроведување и организација. Предметот на уставниот закон претпоставува воспоставување на одреден државен режим. Што се однесува до духовната сфера, правните норми што се разгледуваат го зајакнуваат идеолошкиот плурализам.

Во уставниот закон, може да се разликуваат два централни методи:

 1. Императив. На друг начин, тоа може да се нарече метод на моќ на прописи. Се заснова на различни методи на принуда. Особено, ова се должности, парични казни, забрани. Овој метод го пропишува граѓанинот да дејствува на строго утврден начин, и ништо друго. Вреди да се напомене дека овој метод на регулирање е доминантен.
 2. Диспозитивни. Овој метод се базира на рамноправност на партиите. Се заснова на согласност на позиции на субјекти, координација, дозволи. Со диспозитивниот метод, едно лице може да го избере моделот на неговото однесување. На пример, секој граѓанин на Руската Федерација е обезбеден со правата и слободите содржани во законите. За да ги користите или не, тоа е лично.

Предметот и начинот на уставното право се предмет на промена. Особено, се создаваат нови задачи со кои треба да се решат законските норми кои се разгледуваат. Неговите главни цели се:

 • зајакнување на земјата на ниво на сите државни структури и институции;
 • единство на уставно и законско законодавство;
 • подобрување на федералниот систем на Руската Федерација;
 • спроведување на законите за човекови права и слободи;
 • подобрување на методите и принципите на работата на државниот апарат;
 • формирање на граѓанско општество и повеќепартиски систем;
 • изработка на закони кои ќе овозможат одобрување на локалната самоуправа;
 • подобрување на ефикасноста на уставната и законската регулатива.

Значи, го разгледавме концептот, предметот и методот на уставното право. Вреди да се напомене дека овој збир на правни норми е дизајниран не само за воспоставување правила, туку и за следење на нивното спроведување. Подобрувањето на уставниот закон на Руската Федерација и неговата практична ефективност е неопходен елемент во развојот, унапредувањето на цивилизацијата и трансформацијата на државата.

Сподели на социјални мрежи:

Слични
Уставниот закон како наука. Однос со другите правни сектори. Важноста за рускиот правен систем.Уставниот закон како наука. Однос со другите правни сектори. Важноста за рускиот правен систем.
Уставен закон на РусијаУставен закон на Русија
Што го разликува Уставот од други правни акти? Карактеристики на основниот државен законШто го разликува Уставот од други правни акти? Карактеристики на основниот државен закон
Правната основа е ... Дефиниција, концепт и структураПравната основа е ... Дефиниција, концепт и структура
Филијали на правотоФилијали на правото
Основи на уставниот систем на Руската ФедерацијаОснови на уставниот систем на Руската Федерација
Извори на финансиско право и нивна систематизацијаИзвори на финансиско право и нивна систематизација
Финансиско право: концепт, основи, нормиФинансиско право: концепт, основи, норми
Уставна структура на Руската ФедерацијаУставна структура на Руската Федерација
Суштинскиот законСуштинскиот закон
» » Метод и предмет на уставното право