obrechye.ru

Состав во ликовната уметност: основни закони

Зборот "состав" доаѓа од латинскиот "compositio", што значи врзаност или компонирање. Едноставно кажано, композицијата е начин на конструирање на слика која ја одредува неговата перцепција од гледачот. Секое дело на ликовната уметност има одредена структура, што одговара на нејзиниот заговор.

композиција во визуелните уметностиСостав во сликата во однос на технологијата - концептот не е точен, бидејќи во секое училиште од минатото имало свои методи и правила за конструирање на слики. Меѓутоа, ако ја анализирате целата област на ликовната уметност, можете да идентификувате некои објективни, универзални закони кои ја поткрепуваат секоја креативност. Тие во никој случај не зависат од индивидуалноста на индивидуалните уметници, трендовите и училиштата. Тие најмногу ќе се наречат закони на композицијата.

Идеологијата

Составот во визуелните уметности е, пред сè, во фокусот на идеолошкиот принцип. Не цртање, без разлика дали е сè уште живот, па дури и портрет и пејзаж, не е "фотографска" копија од моделот. Избирајќи различни детали и одлучувајќи како да ги постават на платно, уметникот најпрво бара од него да го одразува сопствениот, индивидуален став кон избраниот заговор, сопственото разбирање.

композиција во сликарствотоЕдноставно кажано, композицијата во визуелните уметности го промовира изразувањето на она што го интересирал сликарот во моделот, и зошто одлучил да го прикаже. Без ова, сликата ќе стане едноставно рачно изработена копија, нема повеќе. Затоа, присуството на креативен, идеолошки дизајн при пишувањето е тешко да се прецени.

Со цел да се создадат вистински, "живи" слики, со идеја за тоа како, што е состав во ликовната уметност чисто технички, уметникот исто така мора да има силно срце, ум и да биде способен да размислува самостојно и длабоко. Едноставно кажано, идеологијата на сликата не е толку многу во нејзината тема, како во однос на уметникот кон неа, па дури и на целиот живот воопшто.

Анализа и интуиција

композиција во уметностаСекоја уметничка креативност бара од мајсторот да има интуиција и способност за анализа. Композицијата во уметноста на сликање, неговиот формат, средства за изведба и мотив мора да се утврди со тоа само во процес на интуитивно движење од содржината до формирање. Освен тоа, само што успеа да ја анализира работата создадена на овој начин, сликарот може да го направи комплетен. Освен тоа, само еден тест може да се смета за плоден, воведувајќи го господарот подигнување на чувствата, инспирирање на него, способен да доведе до вознемирено и прецизно завршување на нешто. Така, уметноста, почетокот, согледувањето и завршувањето со чувство, може да се објасни само преку детална анализа.

Интегритет

Идеологијата, анализата и интуицијата се основни принципи со кои се разликува композицијата во ликовната уметност. Сепак, речиси првиот од своите закони може да се смета за интегритет на финалниот производ. Сите елементи мора да бидат во одреден однос. Ниту бојата, ниту формата не можат да постојат едни од други. А сериозна слика може да се напише само со откривање на принципот на уредот на мотивот, неговата "шема на состав", хармонијата на конструкцијата создадена од природата.

Сите уметници одат на целта да пишуваат анализирани, холистички и завршени теми на различни начини. Главната работа во ова е достапноста на способностите и желбата за нивно развивање.

Сподели на социјални мрежи:

Слични
Сликарство: Видови класични ликовни уметностиСликарство: Видови класични ликовни уметности
Перформанси - што е тоа? Ајде да се обидеме да разберемеПерформанси - што е тоа? Ајде да се обидеме да разбереме
Вид на убава народна уметност. Неговото преплетување со други видови уметностВид на убава народна уметност. Неговото преплетување со други видови уметност
Каква боја се усогласува со ликовната уметност?Каква боја се усогласува со ликовната уметност?
Приказни за уметноста: она што го слика уметникотПриказни за уметноста: она што го слика уметникот
"Ѕвездена ноќ" на Ван Гог - ремек-дело на ликовната уметност"Ѕвездена ноќ" на Ван Гог - ремек-дело на ликовната уметност
Портрет во уметноста на Русија. Портрет во ликовната уметностПортрет во уметноста на Русија. Портрет во ликовната уметност
Портрет на жанр во фотографија: карактеристикиПортрет на жанр во фотографија: карактеристики
Жанр и вид ликовна уметностЖанр и вид ликовна уметност
Киров: уметничко училиштеКиров: уметничко училиште
» » Состав во ликовната уметност: основни закони